طراحی اپلیکیشن حسابداری و ویندوزی

طراحی اپلیکیشن حسابداری و ویندوزی برای شرکت زرین گوشت جم  در سال ۱۳۹۵ در خواست تولید ویندوزی را …