در طراحی کاتالوگ شرکت پخش مسقطی صفحه بندی و رنگ بندی مناسب و همسان و همچنین استفاده از تصاویر واقعی و با کیفیت محصول بسیار مهم بوده و توجه به این نکات می تواد در فروش نهایی محصول تاثیر مثبتی داشته باشد.

طراحی کاتالوگ شرکت پخش
طراحی کاتالوگ شرکت پخش