طراحی لوگو اپلیکیشن سامانه ثبت سفارش آنلاین مهر

طراحی نشانه برنامه
طراحی برند اپ

طراحی این لوگو تلفیقی از حرف m و سبد خرید می باشد که هم حرفی از نام اپلیکیشن و هم نوع فعالیت اپلیکیشن در آن نمایان می باشد.