شرکت زرین گوشت جم در سال ۱۳۹۴ در خواست دسنگاه بار کد خوانی با خروجی اکسل کخصوصی برای اپلیکیشن حسابداری خود کرد تا با اسکن کارتن ها و ورود بارکد و تعداد بتوانن در امر تحویل کالا به بار بری تسریع ایجاد کنند.

 

طراحی اپلیکیشن ویندوزی در همان سال توسط شرکت ما انجام و تحویل داده شد.

در صورتی که نیاز به مشاوره در مورد طراحی اپلیکیشن کامپیوتر دارید میتوانید از طریق برگه تماس با ما  ،از ما مشاوره بگیرید و سوالات خود را بپرسید.