شما میتوانید برای ار تباط با ما از طریق شماره تلفن های زیر اقدام فرمایید:

شماره تماس و تلگرام:

۰۹۳۸۹۸۸۸۹۰۶

ایمیل ها:
info@mehrdata.net
rezaakk2@gmail.com